Privaatsustingimused

Carbuy
Carbuy on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kodulehe kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsustingimused, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.NB! Carbuy-i teenuseid ja/või veebilehte kasutades annate nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Isikuandmed

Kogume ja kasutame isikuandmeid (sealhulgas nimi, aadress, telefoninumber ja e-postiaadress) järgmistel eesmärkidel:

  • et vastata teie saadetud päringutele või palvetele;
  • et osutada erinevaid teenuseid ning saata teenuseid puudutavat informatsiooni e-posti või telefoni teel;
  • et menetleda teilt saadud tellimusi või taotlusi ja koostada soovitud pakkumisi;
  • et hallata või muul moel täita meie kohustusi seoses teie ja Carbuy-i vahel sõlmitud lepingutega;
  • et ennetada ja lahendada probleeme, mis puudutavad teile osutatavaid teenuseid.

Teil on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

Me ei jaga neid isikuandmeid kolmandate osapooltega, kelle tegevus ei ole seotud Carbuy-i teenuse pakkumise ega toimimisega!

Otseturundus

Kui te olete andnud nõusoleku, et teie isikuandmeid võib kasutada reklaami- ja turunduslikel eesmärkidel, säilitatakse teie andmed ja kasutatakse otseturunduslikel eesmärkidel, nt kutsudes teid osa võtma kampaaniamängudest ja loosimistest ning saates teile uudiskirju ja pakkumisi teie valitud suhtluskanalisse – post, sms, e-post, sotsiaalvõrgustikud.

Kui te olete meile avaldanud oma e-posti kontaktandmed teenuse müügi käigus, siis võime kasutada neid kontaktandmeid oma sarnaste teenuste otseturunduseks. Teil on õigus igal ajal keelata oma andmete edasine kasutamine otseturunduslikel eesmärkidel.

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

Carbuy säilitab isikuandmeid seni, kuni see on eesmärgi täitmiseks vajalik või seadusest tulenevalt nõutud. Vastavalt seadusele, säilitame raamatupidamisandmeid 7 aastat majandusaasta lõppemisest. Otseturunduse nimekirjas olevat e-maili aadressi hoiame seni, kuni te avaldate soovi see sealt eemaldada.

Carbuy rakendab töödeldavate isikuandmete kaitseks kõiki mõistlikke meetmeid. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Teil on igal hetkel õigus:

  • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
  • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist, üle kandmist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
  • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
  • keelata isikuandmete kasutamine otseturunduslikel eesmärkidel.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb teil saata vastavasisuline sooviavaldus e-posti aadressile info@carbuy.ee. Avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu. Vältimaks teie andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (saadetuna meie andmebaasis registreeritud e-posti aadressilt, digitaalselt allkirjastatult või isiklikult Carbuy-is kohapeal). Carbuy-il on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad seadistused oma veebilehitseja seadete alt.

Privaatsustingimuste muutmine

Isikuandmete eest vastutav töötleja Carbuy jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata. Kui teil on küsimusi oma isikuandmete kasutamise osas, siis Teil on õigus igal ajal pöörduda meie poole aadressil info@carbuy.ee.

Kui te ei ole saadud vastusega rahul, on teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee

Teie Carbuy meeskond

Autode kokkuost üle Eesti
Külasta meid Tallinnas:
Peterburi tee 71
+372 5858 0808